Hoger rendement dan sparen.


Investeren in zonnepanelen geeft een hoger rendement dan het geld op een spaarrekening plaatsen.

Bovendien neemt de waarde van de woning toe, verbetert de EPC waarde (Energie Prestatie Coëfficient / energielabel) en draagt u bij aan een schoner milieu.

Om de terugverdientijd en het financieel rendement te berekenen, is van belang of er gedurende de levensduur van circa 30 jaar nog investeringen gedaan moeten worden. Een string-omvormer zal 1 à 2 keer vervangen moeten worden, echter de Enphase micro-omvormer gaat minimaal 25 jaar mee. Ook voor monitoring biedt Enphase levenslang gratis gebruik van de service en software.

U investeert dus éénmalig voor het systeem dat minimaal 25 jaar meegaat.


Voor de berekeningen gaan we uit van consumenten die niet meer zonne-energie produceren dan dat ze zelf gebruiken. Hierbij maakt het niet uit of u op een dag meer produceert dan gebruikt, omdat het over een heel jaar wordt gesaldeerd. Een gemiddeld gezin verbruikt 3.500kWh per jaar. In de meeste gevallen is het beschikbare dakoppervlak onvoldoende om meer te produceren dan wordt verbruikt.

Kosten:
  • Elektriciteitsprijs: de gemiddelde aanbieder rekent € 0,23 per kWh (incl. belasting en BTW)
  • Jaarlijkse prijsstijging van energie: 7%.
Opbrengsten:
  • Depositirente: 2,7%, dit is het rendement als u uw geld op een spaarrekening heeft staan
  • Zonnepaneel: circa 280kWh per jaar, uitgaande van een 310Wp paneel op een schuin dak dat gericht is tussen Zuid-Oost en Zuid-West

Met één zonnepaneel bespaart u in het eerste jaar 280kWh maal € 0,23 per kWh is € 64,40. Door de jaarlijkse stijging van energieprijzen bespaart hetzelfde zonnepaneel € 68,90 (€ 64,40 x 1,07) in het tweede jaar. Het derde jaar € 73,70 (€ 68,90 x 1,07), enzovoort. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende persoonlijke berekening inclusief de terugverdientijd.

Download de ‘Fact Sheet’ met een analyse van de Nederlandse energiemarkt door Natuur & Milieu. Hieruit blijkt dat stroom van zonnepanelen op de eigen woning nu voordeliger is dan stroom van energieleveranciers.

Overheid en sommige gemeenten en stichtingen verstrekken subsidie om de doelstelling om in het jaar 2020 20% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. De volgende subsidies zijn nog beschikbaar:

  • De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Meer informatie vindt u hier.
  • BTW: Vanuit het Europees Hof is een uitspraak gedaan dat het leveren van stroom aan het net, welke opgewekt wordt door zonnepanelen, een economische activiteit is. Daardoor heeft de opdrachtgever recht op teruggave van de BTW over de investering in zonnepanelen. De opdrachtgever kan een BTW nummer aanvragen. Met dit BTW nummer mag de opdrachtgever de BTW terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen. Tegelijk kan de opdrachtgever ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen, waardoor hij in de jaren na aanschaf geen BTW over de opbrengsten hoeft te betalen omdat hij onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Een gedetailleerd stappenplan is te vinden op Milieu Centraal.

Afhankelijk van uw woonplaats kan het zijn dat u voor andere subsidies in aanmerking kan komen. Informeer bij uw gemeente of neem contact met ons op.

Naast verrekening van de BTW zijn er tal van fiscale mogelijkheden. De twee meest gebruikte zijn:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA). Met de EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor meer EIA informatie zie de website van de RVO. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Voor meer SDE+ informatie zie de website van de RVO.
  • Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). Als u een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Zonnepanelen komen hiervoor ook in aanmerking.

Voor bedrijfstakken als agrariërs zijn er naast de algemene inversteringsaftrek nog branche specifieke subsidies.

<